Tumblelog by Soup.io
  • fuckingbitches
  • yamaykastyle
  • doope
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2020

Powiedz mi czego w sobie nienawidzisz, a poświęcę mnóstwo czasu kochając to, abyś ty mogła zrobić to samo.
— Ashton Irwin
Są dwa rodzaje ludzi - ci, z którymi chcesz się napić i ci przez których musisz się napić.
— znalezione
Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też
— Osiecka
Sponsored post
Przestań dawać ludziom władzę nad Twoim uśmiechem, poczuciem wartości i nastawieniem do życia.
— Mandy Hale
W nazwie mama była jakaś twoja potrzeba wiary w to, że jest cała i zdrowa. Wiary w to, że jest silna, że jest w stanie przejść przez wszystko, że zawsze, kiedy ty będziesz zmagać się z trudnościami w mieście, ona będzie czekać na telefon.
— Zaopiekuj się moją mamą

Nie wszyscy, którzy mówią pięknym językiem, mają piękne serca

— J. R. R Tolkien
Jeden mężczyzna może cię nauczyć, że wszyscy mężczyźni nie są tacy sami.
— znalezione.
3345 64c9 500
Reposted fromhrafn hrafn viaheavencanwait heavencanwait
Każda kobieta zasługuje na mężczyznę, który sprawi, że zapomni, że jej serce kiedykolwiek zostało zranione.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
Nie odmienisz kogoś kto nie widzi problemu w swoim zachowaniu.
— badzmy_niezniszczalni
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
1906 7d04 500
Obojętność nie oznacza ani spokoju, ani poczucia bezpieczeństwa.
— Amir Levine, Rachel Heller - "Partnerstwo bliskości"
Często tak bywa, że z czasem utożsamiamy się z ludźmi, których kiedyś nie rozumieliśmy.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
(...)
Kto miał zostać- został, kto miał odejść- odszedł.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
1942 8e51 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
Co Cie nie zabije to przeważnie zrobi z Ciebie skurwysyna jakich mało.
— przeczucie.
Reposted fromnemomen001 nemomen001 viaheavencanwait heavencanwait
"Skoro można pomyśleć, że może być lepiej, to znaczy, że już jest lepiej."
— Olga Tokarczuk, Moment niedźwiedzia
Reposted fromavooid avooid viadolinasmokow dolinasmokow
To najbardziej samotna rzecz na świecie, czekanie, aż ktoś was znajdzie. 
— aleander.soup.
Reposted fromaleander aleander viaiga-xvl iga-xvl
9704 72ee 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viajustonebullet justonebullet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl